Sakaal

Zhop nahi kahi yenaar mala
Zhoploch tar ti swapnaat yenaar
Mazhyakade bagun ti hasnaar
Me kahi karaychya aadi
Sakaal honaar.

Tuzhyashi me kadhi bolnaar
Tuzhya javal kadhi me yenaar
Ashich sakaal hoth rahnaar
Me uthloch nahi tar
Yeshil ka ga tu?

Zhop kahi yet nahi
Bhuk kahi laagat nahi
Tu kahi bolat nahis
Ti kaahi nahi bolnaar
Kaaran sakaal honaar

Ashich saakal ekda honaar
Aani mi jaaga nahi honaar
Sagle kaaljit padnaar
Mhannaar aata kaay ha uthnaar nahi
Aani tevha pan ti yenaar nahi

Comments

Popular Posts